top of page

Kandidaturen dienen ons uiterlijk op 30 OKTOBER van elk jaar te bereiken op het adres: xavier@hopeandspirit.be

Het spreekt vanzelf dat de beursstudenten elk jaar opnieuw hun kandidatuur moeten indienen en dat ze telkens in de weegschaal liggen tegenover elke nieuwkomer.

Het is VERPLICHT het kandidatuurformulier te gebruiken dat beschikbaar is op deze website of achter de volgende link:  …

In een eerste fase (september) onderzoekt ons comité zowel het aspect "tennis" (niveau, klassement, parcours enz.) als het aspect "school" (huidig studieniveau).

De voorlopig geselecteerde kandidaten worden vervolgens (in december) uitgenodigd voor een gesprek in aanwezigheid van hun ouders.

Indien de Stichting hierna van oordeel is dat er goede redenen zijn om tussenbeide te komen, zal de kandidaat een financiële ondersteuning aangeboden krijgen.

Indien de kandidaat hiermee akkoord gaat, ondertekent hij een overeenkomst.

Naast stages worden bijeenkomsten georganiseerd om de beursstudent de gelegenheid te geven contacten te leggen met spelers, speelsters en coaches van andere scholen, en om deel te nemen aan clinics.

1 SPELER - 1 PROJECT - 1 STICHTING

bottom of page