Boursiers

H&S beursstudent worden

Afhankelijk van de criteria, bepaald door onze Stichting van Openbaar en Filantropisch Nut, heeft "Hope and Spirit" als belangrijkste doel om aan jonge tennisspelers en -speelsters hulp aan te bieden voor hun sportieve en intellectuele vorming.

Elke speler of speelster is een project met een programma dat wordt aangepast aan zijn of haar behoeften en doelstelling.

Dat doel is niet noodzakelijk een kampioen te worden, maar vooral te slagen in het leven.

In ruil voor deze hulp verbindt de jonge sporter zich ertoe: 

- de sportieve ethische code van H&S in alle omstandigheden te respecteren

- blijk te geven van een sportieve houding tegenover ons, de tegenstander, de scheidsrechters en het publiek

- een positief imago van zichzelf, van de Stichting en van haar partners uit te stralen

- de badge van Hope and Spirit te dragen

- zijn programma en zijn resultaten mee te delen

- de doelstellingen te bereiken die voor hem werden opgesteld.

Deze overeenkomst wordt opgesteld voor de duur van één jaar, zonder verbintenis tot verlenging vanwege de Stichting.

Over de eventuele verlenging zal worden beslist afhankelijk van de middelen van de Stichting en van de houding,

het professionalisme en de sportieve en schoolresultaten.

1 SPELER - 1 PROJECT - 1 STICHTING

HOPE AND SPIRIT

Suivez-nous aussi sur : 

Suivez-nous sur Facebook

         Siège social                           Correspondance

Avenue A Huysmans,34           Chemin d'Odrimont, 38

       1050 Bruxelles                            1380 Lasne

            Belgique                                  Belgique

                           Tel: +32.475 61 90 47
                      Mail: info@hopeandspirit.be

Conception AG/GP - 2017 ©

Copyright

AGGP Concept/Hopeandspirit.be - 2017©