top of page

T.T.T.T

2017

Tijd voor iedereen

Wij hebben deze cel opgericht om onszelf de mogelijkheid te geven ook ondersteuning te bieden aan jonge Belgen die het beste van zichzelf geven maar die om diverse redenen (handicap, blessure, studies, …) geen aanspraak kunnen maken op de klassieke beurzen die alsmaar moeilijker te veroveren zijn als gevolg van de evolutie in het niveau van de kandidaturen.

De Stichting wil deze enkele verdienstelijke jongeren, die ondanks al hun inspanningen niet voldoen aan de selectiecriteria, niet zomaar laten vallen. Vandaar de oprichting van deze cel "TOGETHER TO THE TOP" of T.T.T.T.

Het doet enorm deugd om onze T.T.T.T.-kandidaten samen met andere jongeren te zien evolueren. Voor hen is het een schitterende beloning die helpt om zich te integreren in het dagelijkse leven.

Together To The Top

Onze vertegenwoordigers

Morgan & Ruby

Bravo & van harte bedankt!

1 SPELER - 1 PROJECT - 1 STICHTING

bottom of page