top of page

Support us

De stichting wil selfsupporting zijn.

Wij doen niet alleen een beroep op partners maar ook op donateurs.
Afhankelijk van de toegekende hulp stellen wij een performant programma op voor onze beursstudenten.

Hoe kunt u ons helpen?

De gift

U bent tennisliefhebber en ook voor u geldt "de jeugd is de toekomst"?

Giften vanaf 50 euro helpen ons om het budget van onze beursstudenten te verhogen.

Wij werken onder de auspiciën van de Koning Boudewijnstichting zodat wij een fiscale vrijstelling voor 45% van het gestorte bedrag kunnen aanbieden.

Wilt u ons helpen, gelieve uw bijdrage dan te storten op rekening BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling *** 015/0790/0008***

QR CODE FAD HOPE AND SPIRIT.jpg

Belangrijke nota:

- Te noteren is dat enkel een gescande QR code via de ‘mobile payment’ optie in de eigen bank app of een correct geïnstalleerde Payconiq app, de KBS zullen toelaten de gegevens van de schenker te bekomen en een fiscaal attest op te stellen.

- Indien een schenker de Payconiq app gebruikt zonder deze op voorhand te linken aan een bankrekening, zal de Stichting geen gegevens van de schenker bekomen en dus ook geen fiscaal attest kunnen afleveren, ook niet achteraf indien de schenker ons zou contacteren.

- U geniet van een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw schenking als deze minstens 40 euro per boekjaar bedraagt.

1 SPELER - 1 PROJECT - 1 STICHTING

bottom of page