top of page

Main Partner

Geschiedenis van de Groep

De eerste banken van de Groep waren discontobanken die in 1848 werden opgericht om het hoofd te bieden aan de ernstige economische en bancaire crisis die Frankrijk zwaar op de proef stelde

  • De CNEP (Comptoir national d’escompte de Paris – 'nationale discontobank van Parijs') legde zich al zeer vroeg toe op de financiering van de internationale handel en leverde vanaf 1860 pionierswerk met de uitbouw van een internationaal netwerk. De CNEP was ook een belangrijke speler in de financiering van ondernemingen en van de financiële markt.

  • De Comptoir d’escompte de Mulhouse ('discontobank van Mulhouse'), opgericht op initiatief van textiel- en productieondernemers, werd in 1930 opgeslorpt door haar filiaal, de Banque nationale de crédit ('nationale kredietbank'). Deze kreeg het hard te verduren tijdens de crisis van 1932 maar leefde opnieuw op onder de naam Banque nationale pour le commerce et l’industrie (BNCI – 'nationale bank voor handel en nijverheid'). De BNCI wordt gekenmerkt door haar handelsdynamiek, haar innovaties en de oprichting van een internationaal netwerk vanuit Afrika.

bottom of page