top of page

La Fondation

De Stinchting

Zoals bepaald in haar essentiële doelstelling, engageert de Stichting HOPE AND SPIRIT zich ertoe om de dossiers die kandidaten ons bezorgen te bestuderen en om eventueel beurzen toe te kennen die het mogelijk maken een gedegen schooltraject te combineren met een tennisopleiding. Het doelpubliek bestaat uit jonge Belgen van 12 tot 18 jaar.

Kandidaturen moeten ons uiterlijk op 31 juli van elk jaar worden toegestuurd op het adres info@hopeandspirit.be.

Het spreekt vanzelf dat de beursstudenten elk jaar opnieuw hun kandidatuur moeten indienen en dat ze daarbij starten met dezelfde kansen als elke nieuwkomer.

In een eerste fase onderzoekt ons comité het aspect "tennis" (niveau, klassement, parcours, …) naast het onderwijsaspect (huidige studieniveau).

De geselecteerde kandidaat zal vervolgens samen met zijn ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien de Stichting van oordeel is dat er goede redenen zijn om tussenbeide te komen, zal de kandidaat een financiële hulp aangeboden krijgen die hem voor een gedeelte zal helpen het hoofd te bieden aan de kosten voor zijn tennisopleiding en zijn onderwijs.

Bovendien krijgen de kandidaten zes (6) keer per jaar de kans om samen te komen met de spelers en speelsters van het Pro Team H&S en bepaalde trainingen samen met hen af te werken.

Interview de Daniel Meyers Président de Hope And Spirit,

lors d'une journée Practice entre les joueurs du H&S International Pro Team et les jeunes Boursiers

Interview et présentation des Boursiers Hope And Spirit

1 SPELER - 1 PROJECT - 1 STICHTING

bottom of page