top of page

Philosophie

Filosofie

We kennen talloze voorbeelden van jongeren voor wie die felbegeerde tenniscarrière uiteindelijk te hoog gegrepen blijkt. Daarom vragen wij van onze beursstudenten om parallel met het tennis hun studies te blijven verzorgen.

Het doelpubliek bestaat uit jongeren van 12 tot 18 jaar. Onze beursstudenten hebben alle vrijheid in hun (sportieve en schoolse) keuzes, weliswaar met een resultaatsverplichting.

Het sportieve programma wordt opgesteld door de eigen coach: de jongere blijft in zijn club, en onze tussenkomst blijft beperkt tot de toekenning van een beurs om zijn programma te helpen financieren.

Het schoolprogramma wordt opgesteld in overleg met de school.

Onze sportief verantwoordelijke volgt de beursstudenten maandelijks op om te controleren of het programma wel degelijk gerespecteerd wordt.

Ethiek is onze waarde

Een clausule in het contract van onze beursstudenten is dat zij een onberispelijk gedrag moeten tonen, op en naast het terrein.

Ethiek, Fair Play en Respect zijn waardevolle criteria die bij elke gelegenheid verdedigd moeten worden

1 SPELER - 1 PROJECT - 1 STICHTING

bottom of page